Biztonság és Adatvédelem

A Blaser Group Kft.-nél nagyon komolyan vesszük weboldalunk látogatóinak személyes adatainak védelmét. Hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait, mikor weboldalunkat használja, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat. A jelen tájékoztatót érintő bármilyen módosítást a weboldalunkon tesszük közzé.
Mindenkor betartjuk az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) rendelkezéseit, és gondoskodunk róla, hogy adatai biztonságban legyenek.

Adatkezelő megnevezése

Név: BLASER GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság („Blaser Group Kft.”)
Cím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 1.
Telefonszám: +36 70 701 7871
E-mail cím: info.hu@blaser-group.com

Az általunk gyűjtött személyes adatok köre

Kizárólag olyan adatot gyűjtünk, amelyet Ön önkéntesen bocsátott rendelkezésünkre, ez magában foglalhat valamennyi olyan interakciót, amelyet Ön a www.blaser-group.com/hu/ weboldalon eszközölt.

Az általunk gyűjtött adatok köre magában foglalja:

 • Az Ön nevét és e-mail címét (hírlevél feliratkozás),
 • Az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét (rendezvényekre jelentkezés),

Ezen kívül, főként cookie-k segítségével, anonim (névtelen) adatokat gyűjtünk arról, hogyan használja weboldalunkat. Erről bővebben cookie (süti) használati elveinkben olvashat.

Mit teszünk az Ön adataival (az adatkezelés célja)?

Mi a Blaser Group Kft.-nél arra használjuk fel személyes adatait, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Ha úgy döntött, igénybe veszi ezen szolgáltatásainkat, személyes adatait arra használjuk fel, hogy e-mailben értesítsük újdonságainkról és hírleveleinkről vagy feljelentkeztessük aktuális rendezvényeinkre. Amennyiben nem kívánja a továbbiakban igénybe venni ezt a szolgáltatást, úgy kattintson az e-mailben található leiratkozás linkre, vagy írjon nekünk az info.hu@blaser-group.com e-mail címre teljes nevét és e-mail címét megjelölve, és eltávolítjuk Önt a levelezési listánkról vagy töröljük az aktuális rendezvényre történő jelentkezését.

Adatkezelés jogalapja

Azzal, hogy weboldal használata során, aktív magatartásával (feliratkozás, jelentkezés) személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük. Az adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ön előzetes hozzájárulása.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatait az Ön által előzetesen megadott hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás), míg a rendezvényekre jelentkezés kapcsán kezelt személyes adatait az Ön által előzetesen megadott a hozzájárulás visszavonásáig (jelentkezés törlése), valamint ennek hiányában a rendezvény lebonyolításának napjáig kezeljük.

Adattovábbítás

Az Ön előzetes tudta és jóváhagyása nélkül nem osztunk meg senkivel / nem továbbítunk senkinek az Önt beazonosító személyes adatokat. Önnek lehetősége van arra is, hogy jelezze, ha a Blaser Group Kft. és annak partnerei további termékeiről és szolgáltatásairól készült promóciós vagy marketing anyagokat nem kívánja megkapni.

Önnel összefüggésbe hozható személyes adatot jogszabályi kötelezettség esetén adunk ki. Személyes adataival nem kereskedünk, azokat nem adjuk át vagy el harmadik személyek részére.

Mik az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

1. Hozzájárulásának visszavonása

A Blaser Group Kft. biztosítja, hogy az adatkezelés kapcsán már megadott hozzájárulását Ön bármikor, a megadásával megegyező egyszerűség mellett visszavonhassa, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Az Ön hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy a Blaser Group Kft.-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Blaser Group Kft.
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési célból;
  • mennyi ideig
  • kezeli; továbbá, hogy
 • a Blaser Group Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

3. Adatainak helyesbítése és törlése

A Blaser Group Kft. által kezelt adatai mindig pontosak és naprakészek lesznek. Az általunk kezelt személyes adatait bármikor ellenőrizheti az info.hu@blaser-group.com e-mail címre küldött megkeresésével. Amennyiben bármilyen pontatlanságot talál, segítünk Önnek a korábban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak átnézésében, módosításában, kijavításában vagy törlésében.

Cookiebot

4. Az Ön adatkezelés korlátozásához való joga

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Blaser Group Kft. korlátozza amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Blaser Group Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Blaser Group Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az Ön adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Blaser Group Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Jogorvoslat

Ha bármikor úgy találná, hogy nem tartottuk be a biztonsági és adatkezelési tájékoztatónkban leírtakat, és nem óvtuk meg személyes adatait, vagy amennyiben bármilyen kérdése van személyes adatainak gyűjtésével, illetve kezelésével vagy adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy minél előbb kezeljük panaszát és megválaszoljuk kérdését. Egyszerűen keressen minket e-mailben az info.hu@blaser-group.com e-mail címen, vagy írjon nekünk a Blaser Group Kft. címére (1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. épület fszt. 1.).
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy Ön nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van az alábbiakhoz:

 • Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu); vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Blaser Group Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél (Fővárosi Törvényszék) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Naplózás

Amikor ellátogat weboldalunkra, hogy ott böngésszen, olvasson vagy információt töltsön le, néhány Önre vonatkozó látogatói adatot gyűjtünk és tárolunk, mint például a domaint és a hostot, amelyről az internethez csatlakozik, az Ön által használt számítógép IP-címét, a weboldalhoz történő hozzáférésének dátumát és idejét, és annak az internetes oldalnak a linkjét, amelyről Ön közvetlenül a weboldalunkra kattintott. Ezeket az információkat egyrészt arra használjuk fel, hogy a weboldalunk forgalmát mérjük, másrészt hogy a weboldalt hasznosabbá és könnyebben navigálhatóvá tegyük. Ezeket az információkat rendszeresen átnézzük és töröljük.

Amennyiben Önnek további kérdései vannak adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, vagy élni szeretne a fent ismertetett jogaival vagy esetleg további tájékoztatást kér, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info.hu@blaser-group.com e-mail címen.