Специалист химични процеси – Термообработка и Оксидация

Блазер Груп Габрово ЕООД е утвърден производител на компоненти за ловно оръжие. Постигнатото и постоянно развиващо се високо ниво на качество и компетентност са основата за дългосрочното развитие на фирмата.

Във връзка с разширяване на производството търсим да назначим: Специалист химични процеси – Термообработка и Оксидация

 

Основни задължения и отговорности:

 • Вземане на проби от ваните за оксидация, както и проби от системата за закаляване.
 • Изследва взематите проби дали отговарят на посочените в техническата документация.
 • Изготвя констативни протоколи за взетите проби.
 • Прави препоръки и предложения за подобряване на процесите.

Изисквания за длъжността:

 • Висше техническо образование – химия
 • Компютърна грамотност (MS office);
 • Владеене на немски – писмено, говоримо ще се счита за предимство;
 • Комуникативност и работа в екип;.

Блазер Груп Габрово ЕООД предлага:

 • конкурентно възнаграждение;
 • работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
 • възможност за допълнителна квалификация;

 

Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Кohtakt