Ръководител проекти

Във връзка с разширение на прозиводството търсим да назначим:
Ръководител проекти

 

Основни задължения и отговорности:

 • Комуникация с клиенти и доставчици по проектните теми
 • Отговорност за координацията и управлението на клиентските изисквания по проектите
 • Отговорност за финансовото планиране и контрол в проектите
 • Документация, планиране и мониторинг на изпълнението на задачите по проектите, докладване на статуса по проектите към ръководителите, както и организиране на регулярни срещи на проектните групи
 • Ръководене, подкрепа и обучение на груповите ръководители по отделните проекти
 • Техническо и организационно управление на проектните групи
 • Отговорност за разходите, качеството и навременното завършване и представяне на проектите
 • Сценарии за решение на проблемите при тяхното ескалиране
 • Вътрешни и външни презентации на проектите
 • Координация на проектите с клиенти и доставчици
 • Обработка и анализ на стъпките по развитието на проектите
 • Съгласуване на разработването и подобряването на продуктите с отдел Развойна дейност
 • Съвместна работа с отдели Производство и Монтаж за изработване на прототипи
 • Надзор на производството на компоненти през целия период на проекта до самото серийно производство
 • Съгласуване с клиенти и доставчици на национално и международно ниво
 • Качество, модулност, комплексност
 • Съгласуване на проектното съдържание с други отдели като Маркетингов, Технологичен и Производство
 • Разработване и осъществяване на проектни проучвания за реализация на продуктите
 • Прилагане на Стойностни инженерингови процеси

Изисквания:

 • Завършено висше техническо или висше икономическо (с инженерна насока) образование
 • Минимум 2 години опит в ръководенето на проекти.
 • Знания по проект контролинг както и икономическо разбиране
 • Висока степен на ориентираност към служебните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
 • Организиран, аналитичен и структуриран подход на действие
 • Добри компютърни умения, особено MS Excel
 • Владеене на английски или немски език

Фирмата предлага:

 • конкурентно възнаграждение
 • работа в динамичен екип
 • социални придобивки
 • възможност за допълнителна квалификация

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография на английски или немски език

 

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „Блазер Груп Габрово“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство. Информацията, която предоставяте, е поверителна и ще бъде разглеждана според ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кohtakt