Инженер измервателна техника

“Блазер Груп Габрово” ЕООД, основана през 1992 г. в Габрово, е дъщерна фирма на Blaser Group GmbH в Исни, Германия. Заедно с производителите Blaser, Sauer & Sohn, Mauser и SIG SAUER , тя е част от L&O Холдинг със седалище в Емсдетен, Германия. Предприятието произвежда и обработва компоненти за ловни оръжия, въздушни оръжия и прецизни спортни пистолети в премиум сегмент.

Благодарение на опита, придобит от над 20 години производствена дейност, и на екипа ни от над 250 работници приемаме и преодоляваме нови предизвикателства. Високите изисквания за качество и прецизност са предпоставка и същевременно основа и гарант за дългосрочното развитие на фирма “Блазер Груп Габрово”.

 

Във връзка с разширение на производството търсим да назначим:

Инженер измервателна техника

Основни задължения и отговорности:

 • Извършва качествен контрол на суровини, материали, междинни и крайни продукти в съответствие с изготвените измервателни планове;
 • Осъществява събиране, документиране и анализ на статистически данни по процесите. Съставя отчети основани върху статистическите данни;
 • Преглежда и подобрява работните инструкции, контролните планове и други присъщи на системата за качество, документи;
 • Поддържане и калибриране на измервателното оборудване в състояние, гарантиращо точността на направените измервания;
 • Изготвяне и програмиране на измервателни програми;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията си в областта на управление на качеството.

Изисквания :

 • Висше/средно техническо образование;
 • Аналитични способности;
 • Компютърна грамотност (MS Office);
 • Умения за работа със съвременна и сложна измервателна техника;
 • Oпит и знания за програмиране на измервателната техника;
 • Комуникативност и работа в екип;
 • Самодисциплина и желание за самоусъвършенстване;
 • Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;
 • Работа с измервателна машина Mitutoyo;
 • Управление на система за статистически анализ Measurlink.

Фирмата предлага:

 • конкурентно възнаграждение;
 • работа в динамичен екип;
 • социални придобивки;
 • възможност за допълнителна квалификация.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Документи, доказващи специфични квалификационни умения.

 

С изпращане на кандидатурата си Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от „БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО“ ЕООД за целите на подбора и назначаването на персонал и при спазване на императивните изисквания на българското и европейското законодателство. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кohtakt